Biuro Tłumaczeń Alpha
Wyceny, zamówienia, informacje:

Tłumaczenia Ustne

Tłumaczenia ustne - tłumaczenia konsekutywne

Ten rodzaj tłumaczenia ustnego charakteryzuje się tym, że treść w języku obcym jest przekazywana po fragmencie wypowiedzi osoby mówiącej. Jest najczęściej stosowany przy okazji konferencji prasowych, szkoleń, rozmów handlowych. Nie wiąże się ze stosowaniem specjalnego sprzętu. W ramach tego rodzaju usług oferujemy zarówno tłumaczenia ustne zwykłe, jak i uwierzytelnione.

Płyta na chodniku - tłumaczenia ustne

 

Tłumaczenia symultaniczne

Inaczej tłumaczenie równoległe – przekład następuje równolegle z wypowiedzią osoby przemawiającej, z kilkunastosekundowym opóźnieniem. Ten rodzaj tłumaczenia ustnego jest najczęściej stosowany np. podczas obrad instytucji międzynarodowych, kongresów, konferencji, uroczystych gal i innego typu masowych wydarzeń, których uczestnicy posługują się różnymi językami. Wiąże się ze stosowaniem sprzętu do transmisji przekładu i zaangażowaniem dwóch tłumaczy dla jednego języka, którzy w odstępach około półgodzinnych wymieniają się, by odpocząć i zregenerować siły umysłowe. W ramach tego rodzaju tłumaczeń ustnych wykonujemy tłumaczenia ustne zwykłe kabinowe i szeptane.

_____________________________________________________________________________________

Podane ceny są stawkami netto za godzinę zegarową w bloku 4-godzinnym. Należy doliczyć do nich podatek VAT w wysokości 23%.

 

Język Tłumaczenia konsekutywne i asystenckie Tłumaczenia symultaniczne / kabinowe (wymaganych jest dwóch tłumaczy, podany koszt obejmuje parę tłumaczy)

GRUPA A:

angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, ukraiński

 

od 99,00

 

280,00

GRUPA B:

pozostałe popularne języki europejskie

 

od 130,00

 

370,00

GRUPA C:

języki pozaeuropejskie (chiński, japoński, koreański, hindi) ORAZ rzadkie języki europejskie

 

od 170,00

 

-


Minimalną jednostką rozliczeniową stosowaną dla tłumaczeń ustnych jest blok 4-godzinny. Każda kolejna rozpoczęta godzina po zakończeniu pierwszego bloku oznacza rozpoczęcie kolejnego. Za każdą godzinę powyżej dwóch bloków pracy tłumacza w ciągu dnia roboczego dolicza się stawkę godzinową zgodnie z powyższą tabelą.

Ceny zawierają koszty dojazdu. Ewentualne dodatkowe koszty dojazdu są dzielone na zleceniodawcę oraz zleceniobiorcę według realnych stawek.

W przypadku tłumaczeń ustnych poza miejscem zamieszkania tłumacza, czyli tłumaczeń wyjazdowych, zleceniodawca jest zobowiązany zapewnić nocleg oraz wyżywienie w trakcie całego okresu dostępności pracownika. Jeśli zleceniodawca nie zobowiąże się do zapewnienia w/w, kwestiami logistycznymi zajmie się Biuro Tłumaczeń Alpha, zaś koszty zakwaterowania i wyżywienia tłumacza zostaną doliczone do faktury (po wcześniejszym uzgodnieniu ze zleceniodawcą).

Szczegółowe warunki współpracy między BT Alpha a zleceniodawcą w przedmiocie usługi tłumaczenia pisemnego są określone w regulaminie BT Alpha.

Czytaj Dalej

Biuro Tłumaczeń Alpha oferuje usługi w zakresie wykonywania tłumaczeń pisemnych oraz ustnych w wielu kombinacjach językowych.

Nasza oferta obejmuje zasięgiem całą Polskę. Współpracujemy także z klientami zagranicznymi. Nasze biuro tłumaczeń wykonuje tłumaczenia (tłumaczenia pisemne, tłumaczenia ustne) z różnych dziedzin. Tłumaczymy zarówno teksty zwykłe, jak i specjalistyczne i techniczne. Naszą ofertę kierujemy zarówno do klientów indywidualnych, jak i instytucji i przedsiębiorstw. Dotychczasowe doświadczenia Biura Tłumaczeń Alpha w zakresie współpracy z firmami, organizacjami i osobami fizycznymi świadczą o naszym profesjonalizmie, wiarygodności i niezawodności.