Biuro Tłumaczeń Alpha
Wyceny, zamówienia, informacje:

Jak przygotować dokument do tłumaczenia

Zlecenie tłumaczenia

Jak zlecić tłumaczenie zwykłe lub uwierzytelnione dokumentów?

- dzwoniąc pod numer telefonu: 784 122 555, 665 000 011 lub 793 217 007 w godz. od 9:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku,

- wysyłając e-mail lub korzystając z formularza zgłoszenia tłumaczenia. W e-mailu lub w polu „Uwagi” w formularzu należy napisać, czego ma dotyczyć tłumaczenie oraz koniecznie zawrzeć dane kontaktowe osoby wysyłającej zlecenie.


Przygotowanie i dostarczenie dokumentów do tłumaczenia

W celu uzgodnienia terminu i warunków wykonania tłumaczenia należy dostarczyć dokumenty. W zależności od rodzaju tłumaczenia i posiadanych możliwości dokumenty należy dostarczyć, wybierając jeden z podanych niżej sposobów:

tłumaczenia zwykłe:

- skan dokumentu - drogą elektroniczną (e-mail lub za pomocą formularza),

- postać elektroniczna (np. dokument MS Word, PDF) - drogą elektroniczną (e-mail lub za pomocą formularza),

 

tłumaczenia uwierzytelnione:

- skan dokumentu - drogą elektroniczną (e-mail lub za pomocą formularza),

- kserokopia dokumentu - faksem lub pocztą,

 

Ważne: w przypadku przesyłania dokumentów drogą elektroniczną (wysyłając e-mail na adres: info@biuro-tlumaczen.tv, na który można wysłać dokumenty do tłumaczenia) należy zwrócić uwagę, aby dokument nie był większy niż 25MB. W przypadku większych plików lub większej ilości dokumentów należy je podzielić na kilka e-maili lub uzgodnić inną formę dostarczenia.

Ważne: w przypadku tłumaczeń uwierzytelnionych poświadczenie zgodności tłumaczenia z oryginałem jest możliwe wyłącznie po przedłożeniu oryginału.Odbiór gotowego tłumaczenia

Po otrzymaniu zapytania o warunki wykonania tłumaczenia kontaktujemy się ze zleceniodawcą (telefonicznie lub wysyłając e-mail) i informujemy, jaki jest koszt całkowity tłumaczenia, potwierdzamy sposób dostarczenia tłumaczenia oraz podajemy informację o sposobie dokonania płatności (np. transfer on-line - za pomocą systemu Paypal).

W zależności od rodzaju tłumaczenia i ustalonych warunków, dokumenty są wysyłane w podany niżej sposób:

tłumaczenia zwykłe:

- drogą elektroniczną (e-mail) - na uzgodniony wcześniej adres,

tłumaczenia uwierzytelnione:

- listem poleconym priorytetowym,

- przesyłką kurierską.

 

Ważne: na wykonane tłumaczenie klient zawsze otrzymuje fakturę VAT.


Płatność za tłumaczenie

W przypadku klientów indywidualnych za wykonane tłumaczenie obowiązuje płatność z góry na podstawie wystawionej faktury, zaś klienci instytucjonalni otrzymują od nas fakturę przelewową po zakończeniu realizacji zlecenia. Informację, jak należy dokonać przelewu, na jakie konto oraz jak przekazać dowód wpłaty, znajdą Państwo w dziale Metody płatności.


Biuro uwzględnia uzasadnione reklamacje, jeżeli zostaną zgłoszone i udokumentowane w terminie 10 dni od daty wykonania usługi, a w wyjątkowych przypadkach najpóźniej przed upływem terminu płatności. W przypadku reklamacji biuro zastrzega sobie wyłączne prawo do dokonania korekty, a zgłoszenie reklamacji nie upoważnia Zamawiającego do wstrzymania płatności bez zgody biura.

Tłumaczenia ekspresowe i superekspresowe nie podlegają standardowym warunkom gwarancji.Czytaj Dalej

Biuro Tłumaczeń Alpha oferuje usługi w zakresie wykonywania tłumaczeń pisemnych oraz ustnych w wielu kombinacjach językowych.

Nasza oferta obejmuje zasięgiem całą Polskę. Współpracujemy także z klientami zagranicznymi. Nasze biuro tłumaczeń wykonuje tłumaczenia (tłumaczenia pisemne, tłumaczenia ustne) z różnych dziedzin. Tłumaczymy zarówno teksty zwykłe, jak i specjalistyczne i techniczne. Naszą ofertę kierujemy zarówno do klientów indywidualnych, jak i instytucji i przedsiębiorstw. Dotychczasowe doświadczenia Biura Tłumaczeń Alpha w zakresie współpracy z firmami, organizacjami i osobami fizycznymi świadczą o naszym profesjonalizmie, wiarygodności i niezawodności.