Biuro Tłumaczeń Alpha
Wyceny, zamówienia, informacje:

Cennik

Zapraszamy do zapoznania się z cenami usług oferowanych przez Biuro Tłumaczeń Alpha w zakresie przekładu pisemnego (tłumaczenia zwykłe oraz uwierzytelnione) języków popularnych oraz tłumaczeń ustnych. Klientów korzystających z usług świadczonych przez BT Alpha wiąże Regulamin i złożenie zamówienia na usługę jest równoznaczne z przyjęciem jego postanowień.

Naszą ofertę przedstawiamy na podstawie liczby stron rozliczeniowych w tekście źródłowym, wykorzystując do jej określenia m. in. statystykę wyrazów w programie MS Word. Na tej podstawie podajemy całkowity i dokładny koszt usługi, który jest tożsamy z kosztem widniejącym na fakturze. Aby uzyskać precyzyjny i ostateczny koszt tłumaczenia, prosimy o przesłanie zapytania emailem lub skorzystać z zamieszczonego na stronie formularza.

Najniższa wartość zlecenia w naszym biurze wynosi 33,00 zł netto. Gdy zamówienie przekracza 50 stron rozliczeniowych lub tekst do tłumaczenia wykazuje wysoki stopień powtórzeń, możliwe jest negocjowanie ceny..

Liczbę znaków na jednej stronie tłumaczenia uwierzytelnionego – 1125 znaków ze spacjami – określa stosowne Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości. W przypadku tłumaczenia zwykłego strona rozliczeniowa składa się z 1600 znaków ze spacjami. Za znak przyjmuje się wszystkie widoczne znaki drukarskie i uzasadnione przerwy między nimi. Każdą rozpoczętą strona uznaje się za pełną kolejną stronę. Zamówienia, na które składają się tylko pojedyncze słowa lub zdania traktowane są jako cała strona rozliczeniowa i w taki sposób są poddawane wycenie.

W naszej ofercie znajdują się dwa tryby realizacji zleceń tłumaczeń pisemnych zwykłych. Zaznaczamy jednak, iż tryb realizacji ECO (tryb tańszy) nie wiąże się z obniżeniem jakości wykonywanego przekładu – różnica w cenie między trybami wiąże się wyłącznie z możliwością wyboru różnych terminów wykonania tłumaczenia.


*ECO = TRYB EKONOMICZNY ** STANDARD = TRYB STANDARDOWY (preferowany przez większość Klientów)
1. Najkrótszy termin realizacji zlecenia (do 6 stron rozliczeniowych)
3 dni robocze 1 dzień roboczy
2. Termin płatności od daty faktury VAT
7 dni Do 30 dni
W obydwu trybach realizacji zapewniamy podstawową obróbkę graficzną.

 

 


TŁUMACZENIA PISEMNE

Tabela poniżej zawiera ceny za jedną stronę rozliczeniową tekstu do tłumaczenia w popularnych kombinacjach językowych.

TŁUMACZENIA ZWYKŁE
(w PLN)

TŁUMACZENIA UWIERZYTELNIONE
(w PLN)

JĘZYK na język polski    
z języka polskiego
na język polski
z języka polskiego
angielski

ECO*: 33
STANDARD**: 37

ECO: 33
STANDARD: 37

37 37
arabski ECO: 65
STANDARD: 89
ECO: 75
STANDARD: 95
69 78
białoruski ECO: 40
STANDARD: 45
ECO: 45
STANDARD: 55
55 55
bośniacki ECO: 49
STANDARD: 59
ECO: 49
STANDARD: 65
55 59
bułgarski ECO: 49
STANDARD: 55
ECO: 49
STANDARD: 55
45 49
chiński ECO: 85
STANDARD: 110
ECO: 85
STANDARD: 120
120 150
chorwacki ECO: 49
STANDARD: 65
ECO: 49
STANDARD: 65
49 59
czeski ECO: 42
STANDARD: 49
ECO: 42
STANDARD: 49
45 49
duński ECO: 55
STANDARD: 65
ECO: 69
STANDARD: 79
69 79
fiński ECO: 59
STANDARD: 69
ECO: 69
STANDARD: 79
59 65

flamandzki
/niderlandzki

ECO: 49
STANDARD: 59
ECO: 55
STANDARD: 65
55 59
francuski ECO: 37
STANDARD: 45
ECO: 45
STANDARD: 49
39 39
grecki ECO: 59
STANDARD: 65
ECO: 69
STANDARD: 75
65 69
hebrajski ECO: 79
STANDARD: 99
ECO: 99
STANDARD: 119
119 169
hindi ECO: 79
STANDARD: 109
ECO: 89
STANDARD: 109
95 105
hiszpański ECO: 35
STANDARD: 45
ECO: 39
STANDARD: 49
45 50
koreański ECO: 99
STANDARD: 110
ECO: 99
STANDARD: 119
95 110
japoński ECO: 120
STANDARD: 130
ECO: 130
STANDARD: 140
120 130
kataloński ECO: 39
STANDARD: 49
ECO: 45
STANDARD: 59
49 59
litewski ECO: 39
STANDARD: 49
ECO: 49
STANDARD: 55
49 55
łotewski ECO: 49
STANDARD: 59
ECO: 79
STANDARD: 89
85 85
macedoński ECO: 49
STANDARD: 65
ECO: 49
STANDARD: 65
59 69
mołdawski ECO: 40
STANDARD: 49
ECO: 45
STANDARD: 55
59 69

niderlandzki
/flamandzki

ECO: 49
STANDARD: 59
ECO: 55
STANDARD: 65
55 59
niemiecki ECO: 39
STANDARD: 45
ECO: 39
STANDARD: 45
39 39
norweski ECO: 59
STANDARD: 65
ECO: 69
STANDARD: 75
69 79
portugalski ECO: 39
STANDARD: 49
ECO: 45
STANDARD: 59
49 55
rosyjski ECO: 35
STANDARD: 39
ECO: 39
STANDARD: 45
35 39
rumuński ECO: 40
STANDARD: 49
ECO: 45
STANDARD: 55
49 55
serbski ECO: 49
STANDARD: 65
ECO: 55
STANDARD: 65
55 59
słowacki ECO: 49
STANDARD: 59
ECO: 49
STANDARD: 59
45 49
słoweński ECO: 55
STANDARD: 59
ECO: 59
STANDARD: 65
59 59
szwedzki ECO: 45
STANDARD: 59
ECO: 59
STANDARD: 65
52 72
turecki ECO: 59
STANDARD: 65
ECO: 65
STANDARD: 75
65 78
ukraiński ECO: 35
STANDARD: 39
ECO: 39
STANDARD: 45
45 49
węgierski ECO: 49
STANDARD: 55
ECO: 55
STANDARD: 59
45 45
włoski ECO: 45
STANDARD: 59
ECO: 55
STANDARD: 59
45 49

 

TŁUMACZENIA ZWYKŁE - JĘZYKI NIEOBSŁUGIWANE PRZEZ TŁUMACZY PRZYSIĘGŁYCH W POLSCE

na język polski

(w PLN)

na język obcy

(w PLN)

estoński 110 130
islandzki*
120 150

 

* Możliwe jest uwierzytelnienie tłumaczenia przez tłumacza zaprzysiężonego na terenie Islandii. 

Ceny widniejące w tabeli są cenami netto, należy doliczyć do nich  23% podatku VAT.

Usługi dodatkowe w zakresie tłumaczeń pisemnych:

1. Obróbka graficzna tekstu źródłowego niezbędna do wykonania tłumaczenia: + 4,00 zł netto za stronę fizyczną.
2. Tekst specjalistyczny (np. techniczny, medyczny): + 20-50% wartości zlecenia.
3. Trudny do odczytania tekst, pismo odręczne: + 30% wartości zlecenia.

 


TŁUMACZENIA USTNE

Przedstawione ceny to stawki za godzinę zegarową w bloku 4-godzinnym, który jest minimalną jednostką rozliczeniową za tłumaczenie ustne. Ceny te są cenami netto. Należy do nich doliczyć podatek VAT w wysokości 23%.

Język

Tłumaczenia konsekutywne

(w PLN)

Tłumaczenia symultaniczne / kabinowe (podany koszt obejmuje parę tłumaczy)

(w PLN)

GRUPA A:

angielski, francuski, niemiecki, rosyjski, ukraiński

 

od 99

 

od 260

GRUPA B:

pozostałe popularne języki europejskie

 

od 130

 

od 350

GRUPA C:

języki pozaeuropejskie

od 170 od 400

Przekroczenie czasu trwania bloku, czyli czterech godzin, powoduje rozpoczęcie następnego bloku. Każda godzina powyżej 8 godzin pracy tłumacza danego dnia wyceniana jest na podstawie stawki godzinowej zgodnie z powyższą tabelą.

Przedstawione stawki uwzględniają koszty dojazdu w wybranych regionach kraju. Ewentualne dodatkowe koszty związane z dojazdem, zakwaterowaniem i wyżywieniem tłumacza są uzgadniane między zleceniodawcą a zleceniobiorcą na podstawie realnych stawek.

Podczas tłumaczeń wyjazdowych – poza miejscem zamieszkania i pracy tłumacza – zleceniodawca zobowiązany jest zorganizować  wyżywienie oraz nocleg na czas pracy tłumacza. W innym wypadku kwestiami logistycznymi zajmuje się Biuro Tłumaczeń Alpha, zaś dodatkowe koszty związane z wyżywieniem i zakwaterowaniem dolicza się do faktury (ZAWSZE po konsultacjach ze zleceniodawcą).

 

Nasze biuro oferuje szybkie i profesjonalne tłumaczenie dokumentów samochodowych. Po przesłaniu nam emailem kompletu dokumentów w postaci skanów lub faksem, bez opłat wycenimy dokumenty do tłumaczenia.

W celu zarejestrowania pojazdu sprowadzonego spoza granic Polski przez osobę prywatną należy złożyć do właściwego wydziału komunikacji komplet niezbędnych dokumentów wnioskodawcy oraz dokumenty rejestracyjne pojazdu wraz z ich tłumaczeniem uwierzytelnionym. Wiążących informacji na temat konkretnych dokumentów niezbędnych do zarejestrowania pojazdu udzielają wyłącznie właściwe urzędy komunikacji - biuro tłumaczeń nie jest uprawnione do udzielania informacji na ten temat.

Ze względu na różne postacie dokumentów dostarczanych do tłumaczenia, wiążąca wycena następuje dopiero po przedstawieniu dokumentów do wglądu. Przedstawione poniżej ceny dotyczą standardowych wzorów najczęściej występujących dokumentów w danym języku, natomiast ceny rzeczywiste mogą być wyższe, co wyraźnie zaznaczamy w procesie bezpłatnej wyceny.

Ceny pozostałych dokumentów w poniższych językach, a także dokumentów samochodowych w językach niewymienionych w tabeli poniżej są szacowane na podstawie ustalonych stawek za stronę obliczeniową.

Ceny tłumaczenia dokumentów samochodowych (orientacyjne):

Język Cena za dowód (w PLN netto) Cena za komplet (w PLN netto - obejmuje najpopularniejsze wzory: dowodu rejestracyjnego, umowy i faktury)
angielski 70,00 99,00
belgijski, flamandzki/niderlandzki 99,00 135,00
czeski

mały- 50,00

duży - 90,00

160,00
duński 110,00 155,00
francuski 80,00 99,00
hiszpański 90,00 podlega indywidualnej wycenie
litewski 99,00 145,00
niemiecki 50,00 99,00
rosyjski 50,00 99,00
włoski 110,00 135,00


Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

Czytaj Dalej

Biuro Tłumaczeń Alpha oferuje usługi w zakresie wykonywania tłumaczeń pisemnych oraz ustnych w wielu kombinacjach językowych.

Nasza oferta obejmuje zasięgiem całą Polskę. Współpracujemy także z klientami zagranicznymi. Nasze biuro tłumaczeń wykonuje tłumaczenia (tłumaczenia pisemne, tłumaczenia ustne) z różnych dziedzin. Tłumaczymy zarówno teksty zwykłe, jak i specjalistyczne i techniczne. Naszą ofertę kierujemy zarówno do klientów indywidualnych, jak i instytucji i przedsiębiorstw. Dotychczasowe doświadczenia Biura Tłumaczeń Alpha w zakresie współpracy z firmami, organizacjami i osobami fizycznymi świadczą o naszym profesjonalizmie, wiarygodności i niezawodności.